Ydelser

Clondyke Software ved Frank Sørensen tilbyder at løse specifikke programmeringsopgaver inden for de områder, som er beskrevet herunder. Vilkårene vil typisk være til en fast timepris, som kan forhandles, og med et estimat på opgavens omfang.

Ekspertise

De overordnede ekspertiseområder er javaudvikling og brugerfladedesign. De to hovedområder kan så kombineres med disse andre emner:

Geografiske data: Lagring af spatiale data i MySQL og andre relationelle databaser, der understøtter geometriske datatyper.
Computer vision: Indholdsdetektion i billeder og video via OpenCV.
Billedbehandling: Programmeringsmæssig billedbehandling, primært baseret på Java2D og Java Advanced Imaging API.
3D: Primært Java3D API og Blender / Python.
Dokumenthåndtering: Indeksering, søgning og generering, primært PDF og ODF.
Batch databehandling: Udvikling af Unix/Linux-daemons til løbende behandling af store mængder data.

Udviklingsteknologier

Programmering: Java, PHP, Javascript.
Databaser: MySQL/MariaDB, Oracle, H2, HSQLDB.
Operativsystemer: Linux (Fedora, CentOS, RHEL) og Windows.
Foretrukket IDE: Eclipse