Gå til hovedindhold

Computer Vision

Computer Vision handler om maskinel analyse af digitale billeder eller video, og det er især godt til opgaver, som de fleste mennesker synes er kedelige, monotone og/eller tidskrævende. Det kan være:

  • Sortering og klassifikation af billeder, med henblik på at kunne søge i dem.
  • I video kan det være at holde øje med, hvornår eller hvor tit et bestemt scenarie forekommer.
  • Aflæsning og digitalisering af fotograferet tekst eller tal.

Sæt maskinen til at holde øje

Hvis du har et kamera (eller flere), som fast fotograferer et område, kan en Computer Vision-applikation sættes til løbende at analysere video-indholdet, for det som du er interesseret i:

  • Hvis du er arrangør af en event, og har brug for at holde styr på, at der ikke er for mange deltagere samlet ét sted. Er der optræk til, at folk står for tæt?
  • Inden for spedition: At tælle, hvor mange objekter af bestemte typer, der passerer en bestemt tærskel i løbet af et bestemt tidsrum.
  • Er du sponsor til en TV-transmitteret begivenhed, og gerne vil have specifikke data på, hvor synligt dit logo har været i løbet af udsendelsen?

Digitalisering af tekst i billeder

At finde tekst og tal i fotos og omdanne dem til digital information er nærmest et helt område i sig selv. Computer Vision-teknikker spiller en stor rolle inden for dette felt, men det indgår i et bredere felt af emner som sprog, tekstanalyse, stavekontrol, typografi, dokumentformater m.m.

Fra foto af et fysisk papir-dokument (kvittering, A4-papir, bogsider, m.fl.), over i en forbedret grafisk version (udglatning, gøre sort/hvid, fjerne støj), OCR, stavekontrol og ordsammensætning, og gemning til færdigt PDF-, Word- eller HTML-dokument.

Udviklingsprocessen

Har du en idé til noget, hvor Computer Vision måske kan bruges? Så kontakt Clondyke Software for en uforpligtende snak om, hvad der kan lade sig gøre. Erfaringen fra tidligere projekter er, at det ofte er en god idé at starte med en meget simpel prototype, som demonstrerer hovedkonceptet. At starte simpelt og småt gør, at udviklingsomkostningen holdes lav.

Udviklingen af en Computer Vision-applikation kan kort beskrives som en oplæringsproces, hvor du selv er underviseren og maskinen er eleven. Oplæringen sker konkret ved at fodre computerprogrammet med et stort antal visuelle eksempler (kaldet 'samples' på engelsk). De mange samples er eksempler på, hvad der er inden for eller uden for dé kategorier, som du finder interessante. Når du således afgiver noget af din viden, bliver maskinen gradvist lært op i at kunne foretage de distinktioner, som hidtil kun et menneske (med din special- eller baggrundsviden) har kunnet foretage.

Det, at du selv medvirker, vil uundgåeligt tage noget tid og kræve en vis arbejdsindsats fra dig selv eller en af dine kolleger. Men i en udviklingsproces i samarbejde med Clondyke Software vil du få stillet et state-of-the-art sæt af værktøjer til rådighed til at lette dét, som for dig vil være den produktionstunge del i udviklingsarbejdet.

Se et af Clondyke Softwares værktøjer i aktion: