Gå til hovedindhold

Case: Dataydelser til analysecenter

Clondyke Software har i flere omgange leveret dataydelser til et mindre analysecenter i Aarhus-området.

Analysecentret producerer blandt andet rapporter og opgørelser, som enten indgår som elementer i større rapporter eller som ledelsesinformation. De ansatte på centret er forholdsvis stærke i brug af Excel, men ingen af dem er programmører.

En opgave, som Clondyke Software har hjulpet med over flere år, er en større rapport, som centret skal producere to gange årligt. Rapporten er en form for hybrid, bestående dels af basisoplysninger fra centrets egne systemer og dels af data, som kommer fra en ekstern leverandør halvårligt. Fra det øjeblik, at datasættet ligger klar fra den eksterne leverandør, arbejder centrets folk under tidspres, da de forventes at kunne levere deres afledte rapport i løbet af få dage. Ved første øjekast kan det virke som en rutineopgave, men i praksis hører det til undtagelsen, at det bare går glat.

Tilbagevendende typer af problemer

Det er sjældent nøjagtigt de samme problemer, der gentager sig, men der er visse kategorier af problemer, der jævnligt går igen:

  • Leverandøren er skiftet siden sidst.
  • Leverandørens system er skiftet siden sidst.
  • Personen, der står for opgaven hos leverandøren, er skiftet siden sidst.
  • Opgørelsespraksis kan være ændret.

Faktorer som disse betyder ofte, at formen på det leverede datasæt kan have ændret sig i forhold til gangen før. Præcis, hvad der er ændret, er ikke til at sige på forhånd.

Datoformater

Datonotationer

Datoer kan skrives på mange måder, og det giver tit udfordringer ved maskinel behandling.

Datahjælp

Clondyke Software yder ad-hoc teknisk datasupport i klargøringsfasen, når data fra den eksterne leverandør foreligger. De leverede data har som regel form af et Excel-ark eller en CSV-fil med 30-40.000 rækker, så det er et omfang, der er for stort til manuel behandling. I stedet bruges software fra Clondyke, der kan:

  • Tjekke at omfanget er korrekt. Er der for få rækker eller for mange, måske dubletter?
  • Validere, at kildesættet dækker den rigtige periode. Dato-angivelser kan være en hel kategori af problemer for sig.
  • Mapning til de rigtige nøgleværdier i egne basisdata, som de eksterne data skal kobles sammen med.

Softwaren er over årene blevet videreudviklet i et tæt samarbejde mellem de ansatte på centret og Clondyke Software. Vi har tilstræbt, at hver gang vi ser nye problemscenarier - og finder en teknisk løsning på dem - så bygger vi det ind i softwaren. Over tid har det betydet, at softwaren er blevet stadig mere robust og kan håndtere en bred vifte af problemscenarier. Eller med andre ord: Der bliver stadig længere imellem de situationer, hvor softwaren støder på problemer, der ikke er set før.